Polak po pandemii. Jak lockdown wpłynął na naszą aktywność?

Kilkanaście miesięcy pandemii, w tym kolejne lockdowny, nie pozostały bez wpływu na kondycję fizyczną Polaków. Zarówno w grupie dorosłych, jak i dzieci, eksperci zaobserwowali znaczące ograniczenie aktywności ruchowej. Szacują, że będzie ona miała swoje konsekwencje zdrowotne, niestety negatywne. Oto nasz krótki przegląd badań na ten temat.

Jak pokazuje raport z badań „Aktywność fizyczna i żywienie dzieci w czasie pandemii”, przeprowadzonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz firmę Nestlé, pandemia ograniczyła aktywność fizyczną dzieci o 33 proc. Jednocześnie z 9 do 37 proc. wzrosła liczba dzieci mało aktywnych, czyli takich, które poświęcają na zajęcia ruchowe zalecaną godzinę dziennie tylko 2 razy w tygodniu albo nawet rzadziej. Dodatkowym problemem jest zespół pocovidowy – dzieci, które przeszły koronawirusa, są osłabione, zmęczone i mają jeszcze słabszą kondycję, niż normalnie. Eksperci szacują, że będzie to miało przełożenie na rosnącą liczbę przypadków nadwagi oraz wad postawy.

Więcej informacji TUTAJ

Raport „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny podaje natomiast, że nie tylko 1/3 dzieci zmniejszyła swoją aktywność w czasie pandemii. Generalnie aż 34 proc. całej polskiej populacji od miesięcy rzadziej podejmuje aktywność ruchową, przy czym codzienną porcję ruchu ograniczyło 39 proc. mężczyzn i 30 proc. kobiet. Najczęściej byli to panowie w wieku 45-64 i panie z grupy 20-44 lata.

Więcej informacji TUTAJ

Według badań Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia, jeszcze w 2019 roku sport regularnie uprawiało 81 proc. Polaków, a już rok później – 69 proc. Dane te dotyczą wszystkich grup wiekowych, choć największe zmniejszenie aktywności dało się zaobserwować wśród osób w wieku 55-65 lat (spadek o 54 proc.). Latem 2020 roku wprawdzie ruszaliśmy się częściej, ale w chłodniejszych miesiącach wróciliśmy do siedzącego trybu życia.

Więcej informacji TUTAJ

Badanie MultiSport Index Pandemia, przeprowadzone przez Kantar, potwierdza, że pomimo słabych statystyk nt. naszej pandemicznej aktywności, w czasie lockdownu większość Polaków tęskniła za ruchem. Aż 85 proc. badanych zadeklarowało, że po zakończeniu pandemii chce ćwiczyć częściej. Są ku temu realne powody: 74 proc. respondentów odnotowało pogorszenie samopoczucia w związku z brakiem aktywności, 65 proc. odczuło, że brak ruchu wpływa źle na ich zdrowie, a 61 proc., że nie służy ich sylwetce.

Więcej informacji TUTAJ

 

Przejdź do treści